Želite da unapredite svoje poslovanje inovativnim kadrovskim strategijama?

manpower

Sposobnost strateškog procenjivanja talenata koje posedujete i talenata koji su vam potrebni je krucijalni deo ispunjavanja ciljeva vaše organizacije.
Našim klijentima pružamo podršku procesu regrutacije, pružajući podršku u nekim delovima procesa (zakazivanje intervjua, pretraga, provera, procene, intervjui zasnovani na kompetencijama, mapiranje talenata, motivacija kandidata, obuka, upravljanje ponudama i kontaktima) ili outsourcing celokupnog procesa regrutacije (RPO).

Contact

Ostale Usluge

manpower

U potrazi ste za najboljim talentima na tržištu rada?

Ukoliko se poslovni uspeh oslanja na talenat, sticanje najkvalifikovanijih ljudi predstavlja najveću prednost.Ni jedna organizacija nije…
manpower

Potrebna su vam fleksibilna rešenja iz oblasti ljudskih resursa?

Kako bi opstale iznad konkurencije na tržištu, kompanijama su potrebna fleksibilna rešenja iz oblasti ljudskih resursa, koja kao cilj i rezultat…
manpower

U potrazi ste za savetima i stručnim mišljenjima eksperata o najnovijim trendovima na tržištu rada?

Ponekad su kompanijama potrebne relevantne informacije sa tržišta rada i/ili mišljenja stručnjaka o pitanjima vezanim za zaposlene i zapošljavanje…